{"Name":"Söderköpings Bio","Theme":"cinematic","MetaTags":[{"Name":"description","Content":"Välkommen till Söderköpings Bio!"},{"Name":"keywords","Content":"söderköpings bio,bio,biosverige,biljetter,onlinebokning,biljettbokning,film,filminformation,filmer,biograf,biografer i sverige,svensk bio,dolby atmos,trailers,filmtrailers"}],"Settings":[{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22description%22%2C%22Content%22%3A%22V%C3%A4lkommen%20till%20S%C3%B6derk%C3%B6pings%20Bio!%22%7D"},{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22keywords%22%2C%22Content%22%3A%22s%C3%B6derk%C3%B6pings%20bio%2Cbio%2Cbiosverige%2Cbiljetter%2Conlinebokning%2Cbiljettbokning%2Cfilm%2Cfilminformation%2Cfilmer%2Cbiograf%2Cbiografer%20i%20sverige%2Csvensk%20bio%2Cdolby%20atmos%2Ctrailers%2Cfilmtrailers%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Hem%22%2C%22Title%22%3A%22G%C3%A5%20till%20startsidan%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fprogram%22%2C%22Label%22%3A%22Program%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5ra%20kommande%20biof%C3%B6rest%C3%A4llningar%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Ffilmer%22%2C%22Label%22%3A%22Filmer%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5ra%20filmer%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fpriser%22%2C%22Label%22%3A%22Priser%22%2C%22Title%22%3A%22Priser%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fpresentkort%22%2C%22Label%22%3A%22Presentkort%22%2C%22Title%22%3A%22Presentkort%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fdagbio%22%2C%22Label%22%3A%22Dagbio%22%2C%22Title%22%3A%22Dagbio%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fkontakt%22%2C%22Label%22%3A%22Kontakt%22%2C%22Title%22%3A%22Kontakta%20oss%22%7D"},{"Key":"@season.closed","Value":"false"},{"Key":"@season.fromDate","Value":"2019-06-03T00:00:00.000"},{"Key":"@season.untilDate","Value":null},{"Key":"@season.title","Value":"Snart återkommer återkommer vi med ett nytt fräscht program i oktober"},{"Key":"@season.message","Value":null},{"Key":"@theme","Value":"cinematic"},{"Key":"@booking","Value":"http://biljettbokning.videvox.se/ShowCinemas.aspx?ID=7"},{"Key":"@latitude","Value":"58.4750533"},{"Key":"@longitude","Value":"16.3272653"},{"Key":"@phone","Value":"0121-141 51"},{"Key":"HomeIndex.heroItemsCount","Value":"10"},{"Key":"HomeIndex.programItemsCount","Value":"10"},{"Key":"HomeIndex.trailerItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.movieItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.showHero","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showShowtimes","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showTrailers","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showMovies","Value":"true"},{"Key":"ShowtimeList.filterBy","Value":"day"},{"Key":"ShowtimeList.showDays","Value":"90"},{"Key":"ShowtimeList.showMonths","Value":"3"},{"Key":"ContactIndex.info","Value":"%3Cp%3ES%26ouml%3Bderk%26ouml%3Bpings%20Bio%20%26ouml%3Bppnar%2030%20min%20innan%20f%26ouml%3Brsta%20f%26ouml%3Brest%26auml%3Bllning.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EV%26auml%3Bgbeskrivning%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3ESv%26auml%3Bng%20av%20fr%26aring%3Bn%20E22%20vid%20Fixpunkten%20k%26ouml%3Br%2Fg%26aring%3B%20200%20meter%20mot%20Sporthallen%20Vikingen.%20S%26ouml%3Bderk%26ouml%3Bpings%20Bio%20ligger%20ungef%26auml%3Br%20mitt%20emot%20Sporthallen.%20Vid%20Sporthallen%20finns%20ocks%26aring%3B%20gratis%20parkering.%20Det%20g%26aring%3Br%20bra%20att%20betala%20med%20kontanter%20eller%20kort%2C%20dock%20ej%20Diners%20Club.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EKontakt%20%2F%20Bokning%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3ES%26ouml%3Bderk%26ouml%3Bpings%20Bio%20Ringv%26auml%3Bgen%2045%20A%20614%2032%20S%26ouml%3Bderk%26ouml%3Bping%3C%2Fp%3E%0A%3Ch3%3E*%20Telefon%3A%200121-14151%3C%2Fh3%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EBiograf%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EBiografen%20%26auml%3Br%20utrustad%20med%20en%20Barco-digitalprojektor%20med%20Dolby%203D%2C%20en%20Ernemann%2015%20f%26ouml%3Br%2035mm%26rsquo%3Bs-film%20och%20f%26ouml%3Brstklassigt%20ljud.%20Biografen%20har%20h%26ouml%3Brselslinga%20och%20ramp%20f%26ouml%3Br%20rullstol.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EBiograff%26ouml%3Brest%26aring%3Bndare%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EPeter%20Fernold%200737-092874%20soderkopingsbio%40gmail.com%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EBiograf%26auml%3Bgare%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EVidevox%20Biografservice%20AB%20Box%2060%2093%20192%2006%20Sollentuna%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E"},{"Key":"Social.Facebook","Value":"https://www.facebook.com/soderkopingsbio"},{"Key":"Social.Twitter","Value":null},{"Key":"Social.Instagram","Value":"https://www.instagram.com/soderkopingsbio/"}],"MenuItems":[{"Path":"/","Label":"Hem","Title":"Gå till startsidan"},{"Path":"/program","Label":"Program","Title":"Våra kommande bioföreställningar"},{"Path":"/filmer","Label":"Filmer","Title":"Våra filmer"},{"Path":"/p/priser","Label":"Priser","Title":"Priser"},{"Path":"/p/presentkort","Label":"Presentkort","Title":"Presentkort"},{"Path":"/p/dagbio","Label":"Dagbio","Title":"Dagbio"},{"Path":"/kontakt","Label":"Kontakt","Title":"Kontakta oss"}],"Ads":[],"JsonData":null,"AppName":"Videvox Cinecore CMS 1.2.0","AnalyticsID":null,"AssetVersion":"180912"}